Politika privatnosti

Ovaj dokument pruža informacije o politici privatnosti i rukovanju ličnim podacima od strane Maxim Azarov pr hosting eServer Kruševac PIB:112980450 koji se nalazi u Bulevar Kralja Aleksandra Ujedinitelja 2A, sprat 9, stan 40, 37000, Kruševac, Srbija sa veb sajtama eserver.rs, vps-hosting.rs i drugim (u daljem tekstu „eServer“).

eServer sa zadovoljstvom dostavlja ovu Izjavu o privatnosti kako bi vas obavestio o praksi eServera u vezi sa prikupljanjem, čuvanjem i korišćenjem vaših ličnih podataka (u daljem tekstu „Podaci“) u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018) i The General Data Protection Regulation (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679).

Pažljivo pročitajte ovu Izjavu o privatnosti da biste razumeli naše politike i prakse u vezi sa vašim informacijama i načinom na koji ih tretiramo.

Pristupanjem ili korišćenjem naših usluga, prihvatate ovu izjavu o privatnosti.

Kako eServer prikuplja informacije o vama

Uopšteno govoreći, eServer će prikupljati i čuvati podatke koje ste dali samo ako je to potrebno da bi vam pružio usluge i proizvode koje ste naručili od eServera ili da bi odgovorio na vaš upit.

eServer može da prikuplja vaše podatke kada:

 1. Naručujete uslugu sa eServera.
 2. Učestvujete u anketi za eServer.
 3. Prijavili ste se na biltene eServera.
 4. Tražite od eServera više informacija o njegovim uslugama ili kontaktirajte eServer sa pitanjem, komentarom ili žalbom.
 5. Pošaljete obaveštenje o zloupotrebi na eServer.
 6. Koristite eServer mrežu, eServer infrastrukturu i/ili druge eServer usluge.

Pored toga, eServer može prikupljati i prenositi podatke o vama u meri dozvoljenoj zakonom od i/ili agencijama za sprečavanje prevara, referalnim partnerima i agencijama za kreditne reference.

Koje vrste informacija eServer prikuplja o vama

 1. Vaše ime / naziv kompanije, (poslovna/privatna) adresa, PDV broj ako je primenjiv, broj telefona i adresa e-pošte. Takođe možemo da prikupljamo URL sa koje ste se povezali na našu veb lokaciju, vašu IP adresu i ISP, tip i verziju vašeg pretraživača, kao i istoriju vaših radnji na našoj veb lokaciji.
 2. Informacije o vašem eServer nalogu — kao što su usluge eServera koje ste naručili, informacije o registraciji imena domena, IP adrese koje su vam dodeljene, vaš ID klijenta, troškovi usluga koje dugujete i primite, korišćenje usluga eServera ili bilo koje druge informacije u vezi sa vašim nalogom .
 3. Vaša komunikacija sa eServerom — kao što je snimak poziva koji upućujete eServeru, transkript ćaskanja kada učestvujete u sesiji ćaskanja na eServer-ovoj veb lokaciji, e-pošta ili pismo koje šaljete eServeru ili drugi zapisi o bilo kom kontaktu koji imate sa eServerom.
 4. Informacije o vašem načinu plaćanja, kao što su broj kreditne kartice, broj bankovnog računa ili druge bankarske informacije, ID transakcija i datumi plaćanja.
 5. Informacije koje ste dali eServer-u kada obavestite eServer o (sumnjivom) kršenju eServer-ovih smernica prihvatljivog korišćenja.
 6. Kopije dokumenata i informacija koje potvrđuju vaš identitet u skladu sa važećim zakonom.

Zašto eServer obrađuje vaše lične podatke

eServer obrađuje vaše podatke u sledeće svrhe:

 1. Obrada porudžbina i pružanje usluga.
 2. Sprovođenje istraživanja tržišta, sprovođenje anketa o zadržavanju i zadovoljstvu kupaca, sprovođenje marketinških aktivnosti (uključujući biltene e-pošte i društvene mreže), sprovođenje prodajnih aktivnosti (uključujući analizu vaših podataka i korišćenje usluga eServera za pravljenje (personalizovanih) ponuda i ponuda sa cilj ulaska u odnos sa klijentom i/ili održavanje, obnavljanje ili proširenje odnosa sa klijentima) i nuđenje promotivnih igara na sreću.
 3. Komunikacija sa klijentima:
  1. da pruža informacije o uslugama eServera;
  2. da pruža informacije o ponudama, porudžbinama, pružanju usluga, statusu porudžbine i plaćanju;
  3. da pruža podršku i održavanje usluga;
  4. za postupanje sa pritužbama;
  5. da biste odgovorili na pitanja (potencijalnih) kupaca.
 4. Obavljanje finansijskih procesa, uključujući:
  1. obračunavanje, fakturisanje i naplata troškova usluga;
  2. obrada finansijskih transakcija u vezi sa prihvatanjem naloga;
  3. davanje prava naplate duga trećim licima;
  4. istraživanje kreditne sposobnosti i upravljanja rizikom, uključujući sprečavanje prekomernog izdavanja kredita (potencijalnim) klijentima i proveru da li će (potencijalni) klijenti moći da ispune finansijske obaveze.
 5. Istraživanje i obrada sumnjivih kršenja Opštih uslova i odredbi, Uslova korišćenja usluge eServer-a.
 6. Obezbeđivanje bezbednosti lica, dobara i predmeta i otkrivanje prevara.
 7. Vođenje pravnih postupaka, uključujući:
  1. vođenje pravnog postupka;
  2. prikupljanje dokaza za građanske pravne postupke koji se odnose na korisnike eServera.
 8. Poštivanje zakonskih obaveza, uključujući:
  1. pružanje podataka organima vlasti u kontekstu krivičnih istraga;
  2. poštovanje (primenljivih) obaveza čuvanja podataka;
  3. pružanje podataka trećim licima u vezi sa klijentima u vezi sa kršenjem prava ovih trećih strana.

Deljenje podataka

eServer može da deli podatke o vama ako je eServer dobio vašu saglasnost ili u slučajevima dozvoljenim ili zahtevanim zakonom, sa sledećim trećim licima:

 1. Partneri ili agenti uključeni u pružanje usluga koje ste naručili od eServera.
 2. Kreditna referenca, agencije za prevenciju prevara ili poslovne bodovanje ili druge agencije za ocenjivanje kredita.
 3. Registri naziva domena kada eServer registruje ime domena u vaše ime.
 4. Agencije za naplatu dugova ili druge organizacije za naplatu dugova.
 5. Agencije za sprovođenje zakona, regulatorne organizacije, sudovi ili drugi javni organi u meri u kojoj to zakon zahteva.
 6. eServer-ov klijent, ako obavestite eServer da korišćenje eServer usluga ovog klijenta krši Opšte uslove i odredbe eServer-a, Uslove korišćenja usluga ili važeći zakon.
 7. Treće lice koje je tvrdilo da vaše korišćenje usluga eServera krši Opšte uslove i odredbe eServera, Uslove korišćenja usluga ili važeći zakon (u meri u kojoj je takvo deljenje propisano zakonom).
 8. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

  - Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka VSS i 57/89, „Službeni list SRJ“ „, br. 31/93, „Službeni list SRJ”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS”, br. 18/2020).
  - Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS” br. glasnik RS“, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje i 54/2019

Bezbednost podataka

eServer je primenio tehničke i organizacione mere, u meri u kojoj je to tehnički moguće, da zaštiti vaše podatke od spoljnih napada, gubitka, zloupotrebe, izmene ili uništenja. Kada prikuplja, obrađuje ili deli vaše podatke, eServer će koristiti trenutne metode šifrovanja da zaštiti vaše podatke. eServer je fokusiran na primenu poštenih praksi informisanja koje su dizajnirane da efikasno zaštite privatnost vaših podataka. eServer veruje da svi imaju koristi od slobodnog protoka informacija kada se te informacije prikupljaju i koriste odgovorno. Podaci koje možete da pružite se dele samo sa ovlašćenim zaposlenima na eServer-u, i to na ograničenoj osnovi, sa distributerima koji će vam pružiti informacije ili dodatne podatke u vašu korist i drugim stranama pomenutim u ovoj izjavi. Pored toga, eServer može da otkrije lične informacije samo na način na koji to zahtevaju sudski poziv, nalog za pretres ili drugi pravni procesi.

Kolačići

eServer koristi kolačiće i statistiku da analizira kako posetioci koriste našu veb lokaciju. Kolačići sadrže jedinstvenu kombinaciju slova i brojeva. Kolačići ne sadrže nikakav oblik ličnih podataka. Zbog toga se kolačići ne mogu koristiti za vašu ličnu identifikaciju. Štaviše, kolačići se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju na drugim veb lokacijama. Naša veb lokacija koristi Google analitiku i oznake, Facebook, Ks.com, Jivosite.com i druge kolačiće. Korišćenjem ovih kolačića prikupljamo podatke o korišćenju naše veb stranice. Analiziramo i koristimo ove podatke da poboljšamo našu veb stranicu, rešimo greške i učinimo bolje korisničko iskustvo, ovi kolačići se ne koriste za identifikaciju osoba ili otkrivanje bilo kakvih ličnih podataka. Pojedinačne politike privatnosti možete pogledati na odgovarajućim veb lokacijama navedenih usluga, ali sve one potpadaju pod GDPR uredbu.

Prenos podataka

Većinu operacija obrade podataka obavljaju obrađivači koji svoje poslovne aktivnosti obavljaju na lokacijama u Srbiji. Međutim, neke od radnji obrade podataka mogu da obezbede obrađivači koji su registrovani i aktivni u EU ili trećim zemljama.
Prenos u takve zemlje se vrši:

 • Na osnovu odluke o adekvatnosti za zemlje EU/EEA u skladu sa članom 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Prekogranični prenos u ove zemlje je slobodan (bez prethodnog odobrenja Poverenika) u skladu sa članom 64. stav 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

 • Na osnovu adekvatnih garancija u skladu sa članom 65 stav 2 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno na osnovu ugovora (Ugovora o prenosu ličnih podataka) koji sadrži izdate standardne klauzule o zaštiti podataka od strane Poverenika.

Brisanje prikupljenih i uskladištenih podataka

Zakonodavstvo je propisalo širok spektar obaveza za prikupljanje i čuvanje podataka. Nakon isteka ovih perioda, eServer će rutinski brisati odgovarajuće podatke. Pored toga, bez obzira na ove prethodno navedene vremenske okvire, takve podatke ćemo izbrisati čim gore navedena svrha više ne postoji.

Vaša prava

Prema važećem zakonu, imate pravo:

 1. da biste proverili da li eServer čuva vaše podatke;
 2. da biste pristupili tim podacima;
 3. da biste izmenili podatke koji su netačni ili više ne važe.

Ova prava možete ostvariti tako što ćete kontaktirati Odeljenje za korisničku podršku eServera preko stranice „Kontakt“ na veb lokaciji eServera.

Modifikacija

Ova Izjava o privatnosti može se s vremena na vreme promeniti. Vaše dalje korišćenje naših usluga nakon što izvršimo promene smatra se prihvatanjem tih promena. eServer vam savetuje da povremeno pregledate ovu stranicu da biste videli da li su neke promene primenjene.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili sugestija o praksi privatnosti eServera, slobodno nas kontaktirajte na e-mail info@eserver.rs ili pomoću kontakt obrasca našeg veb-sajta.


Ova izjava o privatnosti je poslednji put ažurirana 23. maja 2022.

 • privacy, privatnost, legal
 • 1 Drugi korisnici su označili ovaj članak kao koristan
Da li vam je ovaj odogvor pomogao?

Povezani članci

Informacije o kompaniji

Pun naziv kompanije: Maxim Azarov pr hosting eServer Kruševac Skraćeni naziv kompanije: Maxim...

Politika pružanja usluga

Smernice za isporuku usluga za nove klijente ili kupce prvi put Zbog rizika koje predstavljaju...